For enquiries please contact:

Vassiliki Kalodimou
vkalodimou@help-forward.gr

George Panagopoulos
panagopoulos@help-forward.gr
ASEM Greece: PRAXI Network
8, Kolokotroni Str
Athens, 105 61
Tel.: 0030 210 3607690